Jak to vidí autor tohoto webu

Tento mikro-web jsem založil primárně pro sebe a nejbližší okolí. Cílem bylo, abych měl na jedné hromadě věci, které se týkají bezpečnosti na larpech a bezpečnosti larpů.

Obsah webu

Tím primárním cílem, který tento web odstartovalo, byla problematika sexuálního obtěžování / násilí na larpech a obecně návazně v larpové komunitě a blízkém okolí ( = ne nutně spojené čistě jen s larpy). V larpové komunitě toto téma buble a řeší cca dva covidové roky (2020 a 2021) a vznikla serie článků a textů a některé delší komentáře či příspěvky na sociálních sítích. Část textů pak vznikl a byl uveřejněn pouze na sociálních sítích.

Ale do budoucnosti se zde nechci zaměřovat pouze na tuto problematiku ale obecně vše, co souvisí s bezpečností larpů a bezpečnosti na larpech.

Proč texty kopíruji

A já jsem si řekl, že bych si je chtěl někde odkládat, abych je měl pohromadě někde při ruce.

Současně, protože vím, že internet je věc živá, fluidní, měnící se – chtěl jsem si sem texty vykopírovat, pro případ, kdy by upadly v hlubinách internetu minulosti. Jak se například stalo s texty z larpových konferencí (Odraz) a dalších věci.

Snažím se oslovit autory textů – pokud jsou to věci na jejich veřejných profilech a sociálních sítích – případně alespoň důsledně dodržovat odkazování se a pohybovat se co nejvíc v mantinelech „fair-use“. Ne vždy se mi to asi daří. Proto u některých textů je přiložena poznámka, pokud si autor nepřál abych měl příspěvek zveřejněný pro veřejnost.

Současně materiály zde uvedené a uložené sbírám pouze pro své osobní studium. Sbírám si zdroje. Texty zde publikované nemusí a často ani nereprezentují moje názory a postoje. Přebírám je bez kritického zhodnocení a přebírám je tak, jak byly v daném čase a místě prezentovány. Nedělám editorské zásahy. Místy jdou i přímo proti mým osobním postojům a hodnotám.

Jaké texty sem chci dávat a proč

Také bych na tomto webu chtěl případně dát prostor jakémukoliv textu, pokud dodržuje alespoň základní pravidla mezilidských vztahů. Nebráním se ani kritickým textům = stále jsou to pro mne další zdroje, další studijní materiály. A určitě se nechci stavět do role editora/hodnotitele, který posuzuje co je správné a kdo je v právu. To mi nepřísluší.

Obecně pak považuji dnešní dobu za problematickou co se týká uzavírání se do svých společenských bublin. Zde můžu odkázat na výzkum STEM – Jedna společnost – různé světy.

I proto se ve svém životě snažím bubliny nabourávat a porušovat a snažím si tvořit vlastní obrázek na základě informací z více zdrojů. To je další důvod, proč si na tento web chci odkládat texty bez omezení a bez kritického zhodnocení, který by mne místy přiměl daný text ani číst, natož ukládat. Ale věřím, že pro obecný přehled je lepší si vytvářet širší a ucelenější přístup a podhled.

A co dál?

Pokud máte k obsahu připomínky, kritiku, názory, náměty. Velice rád si je poslechnu. Případně uveřejním pro sebe i pro ostatní váš názor zde na webu. Nicméně opravdu se nechci věnovat editorské či posuzovatelské činnosti či arbitráži pravdy. Od toho jsou tu jiná média a jiné autority. Navíc čas nás všech je vzácný. Chci si užívat každou chvilku. A raději si přečtu vaše myšlenky v ucelenější podobě, než se dohadovat na sociálních sítích, které žijí a jsou stavěny na konfrontaci.

S pozdravem

sběratel textů na tomto webu

Mealtiner