Vyhodnocení ankety: Nahota a erotika na larpu – část „Sexuální obtěžování“

Jedná se o úryvek části delšího textu, který byl publikován na webu larpy.cz dne 13. 01. 2017

Jedná se pouze o 1 část z delšího textu.

Larpy.cz » Archiv Vyhodnocení ankety: Nahota a erotika na larpu – Larpy.cz

Autor původního textu: Michal Havelka

Vyhodnocení ankety: Nahota a erotika na larpu

část: Sexuální obtěžování

Závěrečnou otázkou, zda respondenti v nějaké podobě zažili po hře či na festivalu erotické obtěžování, jsme mířili výrazně mimo téma celého šetření. Rozhodli jsme se ji připojit spíše z toho důvodu, že nám tato problematika přijde podstatná a určité indicie z české či zahraniční scény nasvědčují tomu, že jde o četnější problém, než se obvykle lidé z larpových kruhů domnívají. Data však v této oblasti zatím chyběla.

Porovnání odpovědí mezi muži a ženami můžete vyčíst z následujících grafů. Není zřejmě překvapivé, že na otázku kladně odpovědělo více žen, ačkoli – jak je patrno – nejde o problém, který by se týkal výhradně jich. Obtěžování zažilo v nějaké podobě na akci (či bezprostředně po ní) 39 % tázaných žen. 12 % respondentek (přesně 29 žen) uvedlo, že došlo k obtěžování mimo hranice přípustného, resp. takové, které nešlo řešit jednoduchou domluvou. Vzhledem k tomu, že nemáme žádná doplňující data, která by nějak osvětlovala, co vlastně za obtěžování považují a jak náročné bylo vyřešit takovou situaci ve chvíli, kdy vyvstala, zdržujeme se další interpretace. Samotná čísla nám však připadají závažná a budeme rádi, objeví-li se časem výzkum, který by se dané problematice věnoval.

Komentář (Maník):

Původně jsme čísla v této otázce nechtěli zveřejňovat, protože i kdyby červenou možnost vyplnil pouze jeden jediný respondent, stále to považujeme za problém, který by se neměl bagatelizovat (což by se v případě nízkých procent stát mohlo). Nicméně přiznám, že číslo 12 % mne přinejmenším zaskočilo. S GameCon týmem jsme tuto problematiku poměrně intenzivně probírali a z debaty jsem si odnesl následující pocity:

  1. Nedokážeme se shodnout, co znamená sexuální obtěžování a kde už překračuje hranice. Jistým vodítkem by mohl být článek na persefona.cz, který jako sexuální obtěžování označuje poměrně širokou škálu včetně např. “nežádoucí zírání nebo lascivní pohledy”. Zde začíná být poměrně složité problém kvalitně uchopit – zatímco někdo může “zírání” považovat za seriózní problém, jiný/á může takovou věc považovat za malichernost. Věřím, že článek samotný by spustil neproduktivní diskusi, kde na jedné straně stojí některé ženy s tvrzením, že již oplzlé pohledy jsou pro ně nepříjemné a nechtějí jej podstupovat a na druhé straně někeří muži s tvrzením, že žena v minisukni lascivní pohledy vědomě vyvolává. Již fakt, že každý jedinec sexuální obtěžování vnímá rozdílně (na všech bodech škály) komplikuje uchopitelnost z pohledu organizátora.
  2. Komplikovanost definice sexuálního obtěžování tvoří i oslí můstek k předchozí zmínce o GameConu. Jako tým jsme byli tak paralyzováni diskusí o tom, kde leží hranice (co je ještě ok a co už nikoliv), že jsme se vůbec nedostali k diskusi nad tím, jak bychom takové situace měli řešit z pohledu organizace. Představa najatých bodyguardů tázajících se přítomných účastníků, zda-li se líbají vědomě či nikoliv, působí spíše bizarně.
    Situaci dále ztěžuje to, že v momentálním týmu je větší množství lidí a distribuce informací o daném tématu se stává velmi komplikovanou17. Martin “Monty” Bezdíček sepsal již tři roky zpátky základy psychické první pomoci. Moc bych si přál, kdyby i téma sexuálního obtěžování někdo vzal seriózně za pačesy, rozebral jej a sepsal podobný manuál pro organizátory. Je možné, že tu máme 12 % “lascivních pohledů” na ženy, kterým takové pohledy vadí. A je také možné, že tu máme 12 % znásilnění, o kterých nevíme, což by bylo alarmující. Věřím, že pravda je někde mezi, nicméně bylo by dobré vědět, kde a jak s daným tématem pracovat.

17) Jiný příklad organizátora by mohl být člověk, který na bitvě pouští auta na louku dle zadaných SPZ nebo webmaster starající se o webové stránky. Takoví lidé jsou stále organizátoři, nicméně z mailu o řešení sexuálního obtěžování by dle mého mohli být lehce rozčarování. Umím si představit reakci podobnou např. větě: “Já nevim vole, já tady dělám web, ne psychologickou poradnu.”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.